Szkolenia językowe

Audyt językowy

Przed rozpoczęciem zajęć w Państwa firmie przeprowadzimy profesjonalny audyt językowy obejmujący wszystkie sprawności językowe pracowników. Na podstawie jego wyników podzielimy uczestników na grupy dopasowane pod względem zaawansowania. Już na początku współpracy otrzymają Państwo szczegółowy raport przedstawiający aktualne umiejętności poszczególnych pracowników oraz nasze sugestie rozwojowe.

Po przeprowadzonym audycie wstępnym określimy wspólnie cele jakie poszczególni uczestnicy powinni osiągnąć w określonym czasie. Z naszego doświadczenia wynika, że działa to bardzo motywująco, skutkuje zwiększeniem frekwencji na zajęciach i przyczynia się do realnego wzrostu kwalifikacji językowych uczestników. W trakcie kursu lektorzy realizują cykliczne testy sprawdzające wiedzę i na bieżąco monitorują progres językowy.

Wszystkie nasze kursy kończą się testem końcowym, którego wyniki w klarowny sposób przedstawiają postępy poczynione przez indywidualnych uczestników. Na podstawie wyników, Państwa pracownicy otrzymają certyfikaty ukończenia kursu zawierające opis ich umiejętności językowych i rekomendacje co do dalszych działań szkoleniowych.

Menu główne
Zobacz także
Kontakt

Akademia MDDP
Browary Warszawskie, Biura "Przy Warzelni"
ul. Grzybowska 56
00-844 Warszawa
Tel. (022) 208 28 26
Fax. (022) 211 20 90
biuro@akademiamddp.pl
www.akademiamddp.pl

Partnerzy